Loading...

Mellanskärgården Anläggning av ny brygga

Stockholms skärgård Byggnadsvård Landställe

Entréreparation Gustav Adolfs torg Stockholm

KTH Platta för tester av labbutrustning

Renovering av stenmur. Nyköpings hus Vasarondellen till slott och museumbyggnad

Vetenskapens hus Totalrenovering. Roslagstull

Kungliga Musikhögskolan Renovering av bibliotek i äldre fastighet

Alba Nova. Biblioteket Albanova universitetscentrum Albano

Akutjobb. Centralbron Getingmidjan. Stockholm city

Funkisvilla i Solna Renovering k-märkta hus, byggnadsminne

Omfogning skorsten i tegel. KTH Grussättning & ombyggnad av utegård

Uppfräschning av kanoner Drottning Kristinas väg 31 på KTH-området

Byte av takfönster KTHs huvudbyggnad

GIH-Badet. Östermalm Gatustenläggning och bygge av elementskydd idrottshall

Stora Ekholmen Renovering av äldre fastighet. Vaxholm

Påkörningskydd Svenska filminstitutet

Grundläggning. Västberga Anläggning av 3st fundamentformar

Rymdsimulator Alba Nova

Glasning Alba Nova Universitetsområdet Albano

Attefallshus .

Studiovägg SFI

Hörsal Kungliga Tekniska Högskolan

Huvudbibliotek Kungliga Tekniska Högskolan

Huvudbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan

Hörsal Danshögskolan

Dramatiska Institutet Ombyggnationer. Valhallavägen

Påbyggnad Tak

Hörsal Kemi KTH Östermalm

Q1 Hörsal Malvinas väg. KTH

Provfasad KTH

Egen Snickeriverkstad Tillverkning av bl.a. dörrpartier

Mariebergsklockan Renovering KTH-området. Drottning kristinas väg